СЪОБЩЕНИЕ

 На 18.11.2013г. се проведе журиране на постъпилите проекти в конкурс за рекламни материали за ХХІІІ МФМИ “Сурва”- Перник 2014.

Журито, назначено със заповед на Кмета на Община Перник, класира на І-во място проекта на агенция “Jully Express” с автор Марина Стоянова- гр.Перник.

 

 

ОБЯВИ ЗА КОНКУРСИ

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

И

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА МФМИ „СУРВА“ – ПЕРНИК

 

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС

ЗА ХУМОРИСТИЧНА РИСУНКА И МАСКА НА ТЕМА „МАСКАРАД“

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

І. Конкурсът се провежда в две категории

- хумористична рисунка

- маска

ІІ. Участие в конкурса

1. Конкурсът е отворен за всички автори – професионалисти и любители

2. Няма възрастово ограничение за участниците

3. Всеки автор може да участва в двете категории или само в една от двете категории

4. Всеки автор участва с не повече от 5 творби във всяка от категориите

ІІІ. Изисквания за творбите

1. Тематична насоченост – маскарадът във всичките му естетически и социални проявления

2. Няма ограничение за използваните материали и техники

3. Формат на рисунките – А 3

4. Творбите се представят в офиса на Културно-информационния център на адрес гр. Перник, пл. Кракра № 10 или в електронен вариант (минимална резолюция 300 dpi ) на адрес: info@surva.org или kicpernik@gmail.com

5. Краен срок за представяне на творбите – 06 януари 2014г.

6. Творбите трябва да бъдат придружени от кратка информация за автора

ІV. Награден фонд

1. В категорията „Хумористична рисунка“ се присъждат следните награди:

- І-ва награда – 500 лв.

- ІІ-ра награда – 4 00 лв.

- ІІІ-та награда – 10 0 лв.

- поощрителни награди – 2 по 50 лв.

2. В категорията „Маска“ се присъждат следните награди:

- І-ва награда – 300 лв.

- ІІ-ра награда – 200 лв.

- ІІІ-та награда – 100 лв.

- поощрителни награди – 2 по 50 лв.