Включете се като доброволец в екипа за провеждането на ХХIIІ Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” 2014, в периода 24 - 26 януари 2014 г.

Условия
До 15 .01 .2014 г. попълнете нашата анкетна карта онлайн.

или на адрес:

гр.Перник, ПК-2300, пл.”Кракра” № 10

ОП “Културно – информационен център"

тел.: 076/60 8131,076/60 54 33

Aнкетна карта !